Szanowni rodzice / opiekunowie!

Publikujemy przeznaczoną dla Państwa instrukcję dostępu do szkolnego dziennika elektronicznego. Przypominamy, że dziennik elektroniczny jest elementem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i podlega jej uwarunkowaniom. Dostęp do dziennika elektronicznego umożliwiony będzie jedynie tym z opiekunów, którzy wyrazili taką wolę i przekazali swoje dane (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję

Instrukcja dla rodziców w wersji .pdf
   

Konto ucznia

Rodzic nie zakłada konta dla ucznia, konto tworzy się automatycznie po uzupełnieniu w aplikacji Sekretariat wymaganych danych ucznia tj. nr PESEL i prywatnego adresu e-mail. Następnie uczeń przeprowadza pierwsze logowanie.

Instrukcja dodawania użytkownika: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/1202.aspx
Instukcja odzyskiwania hasła: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/inline/1195.aspx