Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie

 

W związku z wejściem nowego prawa w zakresie żywienia dzieci i młodzieży dotyczącego zasad zdrowego żywienia

w stołówkach szkolnych, koszt jednego posiłku wynosi 3,50 zł.  


 58 322 15 25 wew.14                            

Odpłatność za posiłki za miesiąc:

 

WRZESIEŃ 2018r.

w wysokości:

17 dni x 3,50zł = 59,50zł

 /poniedziałki-3, wtorki-3, środy-3, czwartki-4, piątki-4/

 

PAŹDZIERNIK 2018r.

w wysokości:

23 dni x 3,50zł = 80,50zł

 /poniedziałki-5, wtorki-5, środy-5, czwartki-4, piątki-4/

 

 LISTOPAD 2018r.

w wysokości:

20 dni x 3,50zł = 70,00 zł

 /poniedziałki-4, wtorki-4, środy-4, czwartki-4, piątki-4/

  

GRUDZIEŃ 2018r.

w wysokości:

15 dni x 3,50zł = 52,50zł

 /poniedziałki-3, wtorki-3, środy-3, czwartki-3, piątki-3/

 STYCZEŃ 2019r.

w wysokości:

 22 dni x 3,50zł = 77,00zł

 /poniedziałki-4, wtorki-4, środy-5, czwartki-5, piątki-4/

LUTY 2019r.

w wysokości:

10 dni x 3,50zł = 35,50zł

/poniedziałki-2, wtorki-2, środy-2, czwartki-2, piątki-2/

  

MARZEC 2019r.

w wysokości:

21 dni x 3,50zł = 73,50zł

/poniedziałki-4, wtorki-4, środy-4, czwartki-4, piątki-5/

 

KWIECIEŃ 2019r.

w wysokości:

12 dni x 3,50zł = 42,00zł

/poniedziałki-3, wtorki-3, środy-2, czwartki-2, piątki-2/

 

MAJ 2019r.

w wysokości:

20 dni x 3,50zł = 70,00zł

/poniedziałki-4, wtorki-4, środy-4, czwartki-4, piątki-4/

 

CZERWIEC 2019r.

w wysokości:

13 dni x 3,50zł = 45,50zł

/poniedziałki-3, wtorki-3, środy-3, czwartki-2, piątki-2/

 

 

 


 

Po złożeniu „zgłoszenia dziecka na stołówkę szkolną” wpłaty dokonuje się zgodnie z postanowieniem umowy w terminie

do 10-go każdego miesiąca przelewem na konto szkoły do końca danego roku szkolnego.

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

W tytule przelewu lub wpłaty

należy podać:

- imię, nazwisko i klasę dziecka

- miesiąc, którego dotyczy wpłata


 

                                                                                          


INFORMACJA

Z dniem 01.01.2017r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem, albo bez opłat i prowizji w placówkach

Banku PKO SA   świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska. 

W związku z powyższym Dyrekcja SP85 w Gdańsk ul. Stolema 59 prosi osoby dokonujące wszelkich wpłat  /posiłki, duplikaty legitymacji, świadectw i inne/ o dostosowanie się do zalecenia Urzędu Miasta Gdańska.

Od dnia 1.11.2016  wpłaty można uiszczać na niżej wymienione  konta bankowe szkoły:

posiłki:

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

duplikat  legitymacji i  świadectw:

PKO SA O/Gdańsk

46 1240 1268 1111 0010 6453 4634

Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły www.sp85.edu.pl  lub u pani intendentki szkolnej