Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


  

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

Dni tygodnia

Paulina Lidzbarska

PSYCHOLOG

Iwona Mirska

PSYCHOLOG

Emilia Kowalska

PEDAGOG

Lucyna Ciruk

PEDAGOG

Izabela

Miszczuk - Krakowska

PEDAGOG

Poniedziałek

10:00 - 13:30

14:00-16:00

12:00 - 16:00

7:30 - 12:00

---

Wtorek

10:00 - 14:00

---

11:30 - 16:30

7:30 - 12:00

9:00 - 13:00

Środa

8:00 - 13:00

14:00-16:00

11:30 - 12:00

13:00 - 17:00

7:30 - 13:00

13:00 - 15:00

Czwartek

12:00 - 17:00

13:00-16:00

7:30 - 12:00

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

Piątek

9:00 - 13:00

---

12:00 - 16:00

7:30 - 11:00

---

 

REWALIDACJA

sala 3.09

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

BARBARA

GRZEGORCZYK

 

KAROLINA

RADZIUSZ

PONIEDZIAŁEK

07:25 – 08.25

09:15 – 11:15

11:20 – 13:05

14:25 – 16:05

WTOREK

08:15 – 14:00

10:15 – 13:05

14:25 – 15:05

ŚRODA

07:25 – 13:00

09:20 – 15:05

CZWARTEK

11:00 – 12:00

13:00 – 15:15

08:20 – 09:20

basen

PIĄTEK

wolontariat: 10.15 - 11.00

11:00 – 13:45

08:20 – 09:20

10:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DZIEŃ TYGODNIA

mgr Małgorzata Pluto Prondzinska

s. 209

tel. 322-15-25 wew. 27

mgr Danuta Lis

s.319

tel. 322-15-25 wew. 36

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 16.30

10.15 - 11.15 co 2 tygodnie

13.20 - 16.05

16.05 - 17.05 co 2 tygodnie

WTOREK

7.30 - 13.00

9.15 - 10.15 co 2 tygodnie

14.20 - 17.25

      ŚRODA

7.30 - 13.00

13.15 - 15.00

15.15 - 16.00

16.00 - 17.00

CZWARTEK

7.30 - 13.30

13.15 - 16.00

PIĄTEK

10.30 - 13.00

---------


               

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, którą oferują wykwalifikowani specjaliści.

Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, materialnej, edukacyjnej i psychologicznej uczniów. Wspomaga również rodziny w pełnieniu ich funkcji wychowawczych. Współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i różnymi instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i rozwiązywania ich problemów. W związku z profilaktyką niepowodzeń szkolnych, pedagog współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz specjalistami z dziedziny terapii niepowodzeń. Organizuje pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). Pedagog poprzez stałą pracę własną, dokształcanie i doskonalenie zawodowe rozwija swoje umiejętności.

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Diagnoza psychologiczna.
 • Badania psychologiczne dojrzałości szkolnej.
 • Badania psychologiczne pod kątem dysleksji rozwojowej.
 • Badania psychologiczne pod kątem ogólnych trudności edukacyjnych.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców/prawnych opiekunów.
 • Poradnictwo wychowawcze.
 • Psychoedukacja.
 • Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych (integracyjne, profilaktyczne, z zakresu przeciwdziałania przemocy, psychoedukacyjne).
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców („Szkoła dla rodziców”).
 • Interwencje psychologiczne oraz pedagogiczne.
 • Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów o charakterze terapeutycznym oraz ogólnorozwojowym.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
 • Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Paulina Lidzbarska

PSYCHOLOG

Iwona Mirska

PSYCHOLOG

Emilia Kowalska

PEDAGOG

Lucyna Ciruk

PEDAGOG

Izabela

Miszczuk - Krakowska

PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK

10:00 - 13:30

14:00-16:00

12:00 - 16:00

7:30 - 12:00

---

WTOREK

10:00 - 14:00

---

11:30 - 16:30

7:30 - 12:00

9:00 - 13:00

ŚRODA

8:00 - 13:00

14:00-16:00

11:30 - 12:00

13:00 - 17:00

7:30 - 13:00

13:00 - 15:00

CZWARTEK

12:00 - 17:00

13:00-16:00

7:30 - 12:00

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

PIĄTEK

9:00 - 13:00

---

12:00 - 16:00

7:30 - 11:00

---