Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie utworzone w grudniu 1956 r., zrodziło się z potrzeby Kaszubów do posiadania organizacji, która broniłaby i dbała o rozwój tej społeczności oraz całego Pomorza. Jest ono dziś nowoczesnym stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego, podmiotem o rozbudowanych strukturach, jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce i największą w historii ruchu kaszubskiego. Do celów statutowych ZKP należy: rozbudzanie inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie kaszubsko - pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko - pomorskich. Po połączeniu się w 1964 r. ze Zrzeszeniem Kociewskim i przyjęciu nazwy "Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie" organizacja poszerzyła formułę i zasięg działania. Obecnie posiada około 70 oddziałów terenowych i liczy ok. 6 tys. członków. Pracami ZKP kieruje Rada Naczelna i Zarząd Główny, na których czele stoi Prezes Zrzeszenia. Siedzibą główną Zrzeszenia jest Dom Kaszubski, mieszczący się w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 21 - 23.
Przy władzach naczelnych nieprzerwanie od 1962 r. działa Klub Studencki "Pomorania" (w Gdańsku i Toruniu), który skupia żaków zainteresowanych problematyką kaszubsko - pomorską. Klub, nazywany podchorążówką Zrzeszenia, ma na celu przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym regionu i kraju.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie jest organizatorem bądź współorganizatorem licznych konkursów, seminariów, konferencji, wystaw, warsztatów i festiwali poświęconych Pomorzu. Największym wydarzeniem o charakterze cyklicznym są doroczne zjazdy Kaszubów organizowane dla uczczenia zjednoczenia Kaszub w jednym województwie pomorskim. ZKP jest też wydawcą licznych książek o tematyce regionalnej. Swoje aspiracje kulturotwórcze Zrzeszenie realizuje także poprzez liczne lokalne periodyki, wydawane przez poszczególne oddziały oraz miesięcznik "Pomerania", który w 2013 roku obchodzi swoje pięćdziesięciolecie. Zrzeszenie aktywnie promuje ideę kaszubsko - pomorską w internecie. Prowadzi szereg portali i stron poświęconych sprawom regionu, a w tym portal informacyjny www.kaszubi.pl i portal edukacyjny www.skarbnicakaszubska.pl.

Zrzeszenie zawsze pełniło rolę rzecznika interesów autochtonicznej ludności pomorskiej wobec władz publicznych. Ogromne zasługi położyło zwłaszcza dla rozwoju języka kaszubskiego, który dzięki wieloletnim staraniom Zrzeszenia jest jedynym językiem regionalnym prawnie uznanym w Polsce. Dzięki ZKP jest on nauczany w wielu szkołach. Zrzeszenie popiera idee samorządowe, których symbolem jest jeden z jego założycieli, wybitny gdański intelektualista, Lech Bądkowski. Dzisiaj wielu członków Zrzeszenia jest wójtami, burmistrzami, prezydentami, radnymi, a także zasiada w Senacie i Sejmie.

Aktywność organizacji widać zarówno na polu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, a przejawia się ona w inicjowanych i prowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie kampaniach społecznych i różnych przedsięwzięciach. ZKP jest sprawdzonym partnerem w ważnych projektach, posiada bogate doświadczenie organizacyjne, a przede wszystkim angażuje się w jego działalność wielu pasjonatów i miłośników Kaszub, Kociewia i całego Pomorza wśród których nie brakuje licznego grona młodych ludzi.