Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku funkcjonuje od 1945 roku. Pierwszy budynek szkoły znajdował się w Szadółkach, przy ulicy Lubowidzkiej. Następnie placówka została przeniesiona do Jasienia, gdzie znalazła swoją siedzibę przy ul. Pólnicy, a we wrześniu 2001 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnym budynku przy ulicy Stolema 59. W listopadzie 2015 roku obchodziliśmy 70 – lecie istnienia szkoły.

W harmonogram naszej szkoły wpisane są na stałe: Rodzinny Osiedlowy Festyn Sportowy, Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Języków Obcych, pasowanie na ucznia klasy pierwszej, andrzejki, mikołajki, jasełka.

Od wielu lat szkoła uroczyście obchodzi ważne święta narodowe. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych (m.in. Góra Grosza, Paczka dla Rówieśnika, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) oraz proekologicznych (Dzień Ziemi, Rowerowy Maj).

Bardzo aktywnie we wszystkie te wydarzenia włącza się Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

Uczniowie szkoły podstawowej w każdym roku szkolnym biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. O sukcesach wychowanków świadczą liczne puchary i dyplomy umieszczone przy wejściu głównym. Natomiast nasi nauczyciele są pomysłodawcami i organizatorami wielu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych (m.in. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Mitologicznej, Wojewódzki Konkurs Krasomówczy, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, Wojewódzki Konkurs Złoty Matematyk, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Informatyczny „Segregowanie śmieci”).

Od kilkunastu już lat współpracujemy ze społecznością osiedla Jasień. Wspólnie z Radą Osiedla organizowaliśmy 730 – lecie Jasienia, zjazd absolwentów szkoły z okazji jubileuszu 70 - lecia, konkursy regionalne, kolędowanie w Domu Seniora. O ważnych wydarzeniach z życia szkoły można przeczytać w osiedlowej gazecie „Dzwonek Jasieński”.

W ofercie szkoły znajduje się m.in. nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i chińskiego. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą uczęszczać na koła rozwijające j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, przyrody, informatyki, koło kreatywnego pisania, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, chór szkolny, zajęcia wyrównawcze z wybranych przedmiotów. 

Bogata jest również oferta zajęć sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, aerobik, tenis stołowych, unihokej, judo, basen.

Od 1996 roku przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”, którego zawodnicy uzyskują czołowe miejsca w turniejach i zawodach na szczeblu miejski, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczniowie naszej placówki mogą korzystać z pomocy szkolnych specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli rewalidacji i terapeuty pedagoga dla dzieci z dysfunkcjami. W każdej sprawie dzieci mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Ucznia, wybranego spośród nauczycieli naszej szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej, spędzając czas w szkolnej czytelni, brać udział w zajęciach Koła Przyjaciół Biblioteki, biblioterapii, konkursach czytelniczych, recytatorskich i literackich, m.in. w Maratonie Czytelniczym, Obchodach Dni Książki, spotkaniach z autorami.

W godzinach 7.00 – 17.00 opiekę nad uczniami sprawuje 13 nauczycieli świetlicy i 2 asystentów, którzy proponują dzieciom bogatą ofertę zajęć rozwijających i konkursów, prowadzą także własną stronę internetową.

W szkole podstawowej na każdym poziomie funkcjonuje klasa integracyjna, w której może uczyć się do 20 uczniów, w tym kilku z orzeczeniami o niepełnosprawności. W każdym takim oddziale pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający, sprawujący opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku liczy 41 oddziałów: 5 odziałów przedszkolnych, 18 klas na poziomie I – III oraz 23 klas IV - VII, w tym 7 oddziałów integracyjnych oraz 15 oddziałów gimnazjalnych. Do naszej szkoły chętnie uczęszczają także uczniowie spoza rejonu.

W tak dużej placówce pracuje w sumie 162 nauczycieli, większość z nich oprócz głównego przedmiotu nauczania posiada kwalifikacje do prowadzenia lekcji z innych specjalności, w tym zajęć z uczniem niepełnosprawnym.

W naszej szkole uczniowie mogą zdobywać nowe wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin w atmosferze zrozumienia, tolerancji, otwartości na innych, wzajemnej pomocy. Mają warunki do rozwoju swoich zainteresowań, pokonywania trudności, odkrywania własnych talentów, rozbudzania ciekawości wobec otaczającego świata, kreatywności i wrażliwości.