Historia Szkoły Podstawowej nr 85 

Do wybuchu II wojny światowej dzieci niemieckiego pochodzenia mieszkające w Nenkau uczęszczały do ośmioklasowej niemieckiej szkoły, znajdującej się nieopodal budynku rzeźni Greja (w okolicy obecnego przystanku autobusowego przy działkach w Jasieniu). Po wojnie budynek ten w dość dobrym stanie stał jeszcze jakiś czas. Ale ze względu na to, że nie została mu przywrócona funkcja szkoły, został dość szybko rozebrany przez okoliczną ludność i ślad po nim zaginął. 

W czasie ostatnich dni wojny w 1945 roku budynek szkoły w Szadółkach został poważnie uszkodzony oraz częściowo rozszabrowany, ale zaraz po zakończeniu działań wojennych wojsko polskie kwaterujące w Rębowie zajęło się prowizorycznym remontem, który został zakończony w połowie września. Drzwi i okna wstawiono w listopadzie i szkoła była gotowa do przyjęcia uczniów. 

Rok szkolny rozpoczął się 17 listopada 1945 roku. Do szkoły w Szadółkach zaczęły uczęszczać dzieci nie tylko z Szadółek ale i z Rębowa, Nenkowa oraz Otomina. Była to jeszcze nieliczna grupa licząca 23 uczniów z klas I, II, III. Szkołę prowadziła Maria Mariańska. Tak więc dzieci z powojennego Nenkowa rozpoczęły naukę w szkole znajdującej się w odległych o 2,5 km Szadółkach. W tym pierwszym powojennym roku szkolnym odnotowano w kronice szkoły przygotowanie inscenizacji „Święty Mikołaj”, Choinkę szkolną, akademię z okazji 200 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki i rocznicy oswobodzenia Gdańska oraz wycieczkę do Sopotu nad morze. W następnym roku szkolnym uczyły się dzieci z Otomina, który został przyłączony do rejonu szkolnego w Górnym Kiełpinie. Tak więc w Szadółkach uczyły się dzieci z Nenkowa, Rębowa i Szadółek w klasach od I do IV. Kierownikiem szkoły został pochodzący z Wilna, Stanisław Ugrewicz, który zmarł nagle i po nim funkcję tę pełniła do 31 VIII 1949 roku jego żona Antonina Ugrewicz. Starsze dzieci z Nenkowa z klas V, VI i VII uczyły się w Zaborni, gdzie znajdowała się druga szkoła, której kierownikiem był Bronisław Adamowicz. Taki podział uczniów na młodszych i starszych istniał do 1956 roku. W roku szkolnym 1949/50 kierownictwo szkoły w Szadółkach objęła Leonarda Piasecka. Kolejnym kierownikiem szkoły był pan Antoni Boiński. Później funkcję tę objęła Zdzisława Boińska. Od roku 1987 do 2009 dyrektorem szkoły była pani Irena Kubiak. 

„Zerówki” zaczęły się w 1975 roku. W 1976 roku nastąpiła reorganizacja szkoły. Szkołę w Szadółkach administracyjnie przyłączono do Gdańska, został nadany jej numer - od tego momentu jest to Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku. Szkołę zakwalifikowano jako niepełną leżącą w obrębie miasta i z tym wiązało się zmniejszenie ilości klas. Dzieci z klas od IV do VIII zaczęły dojeżdżać do innej szkoły. W szkole znajdującej się w Szadółkach uczyły się już tylko dzieci z klas 0, I - III. W kolejnych latach warunki nauki niewiele się zmieniały. 

Budynek szkoły nie zapewniał już odpowiednich warunków socjalnych coraz większej liczbie uczniów przybywających z budującego się osiedla mieszkaniowego w Jasieniu. Brak odpowiedniej ilości sal, ubikacje na zewnątrz, ogrzewanie piecami, ciągła potrzeba remontu stałego budynku. Rok szkolny 1993/94 był ostatnim w szkole w Szadółkach. W czasie wakacji nastąpiła przeprowadzka szkoły do nowo wybudowanego budynku umiejscowionego między blokami osiedla „Jasień‘’  budowanego przez Spółdzielnie Mieszkaniową  „Zakoniczyn”.  Pozostawiony w Szadółkach budynek starej szkoły nie znalazł zastosowania i dewastowany powoli rozpadł. 

Od roku 2001 szkoła funkcjonuje w nowoczesnym kompleksie. W Szkole Podstawowej nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego uczy się około 1400 uczniów. 

W roku 2015 Szkoła Podstawowa nr 85 oraz Gimnazjum nr 48 utworzyły zespół szkół – ZKPiG nr 2.