Dyrektor

Barbara Gwizdała


Wicedyrektorzy

Dni tygodnia

Małgorzata

Białobrzewska

Elżbieta

Czyżewska

Jolanta

Grulkowska

Iwona

Mirska

Poniedziałek

11:30 – 17:00

7:30 – 13:30

7:30 – 14:00

10:00 – 16:00

Wtorek

12:00 – 17:00

7:30 – 13:00

11:00 – 16:00

7:30 – 13:30

Środa

07:30 – 12:30

11:00 – 17:00

7:30 – 14:00

11:00 – 16:00

Czwartek

12:00 – 17:00

7:30 – 12:30

7:30 – 13:00

11:00 – 16:00

Piątek

7:30 – 13:30

12:00 – 17:00

12:00 – 17:00

7:30 – 13:00